Karino Hromin Sturm

Karino Hromin Sturm

Hrvatski akademik Karino Hromin Sturm, predsjednik stranke Pokret ZAJEDNO, ekonomist, publicist, politolog i diplomat. Autor je "Strategije razvoja Republike Hrvatske" i "Političke Biblije", za koju je i nominiran za književnu nagradu "Kiklop" 2011., u kategoriji "leksikografsko djelo godine". Autor teorije Dužničkog ropstva.

Adresa internetske stranice:

Neofašizam

grč. neos - nov, novi fašizam
 - termin za političke desno radikalne organizacije, koje se u političkom i ideološkom odnosu smatraju nasljednicima fašističkih organizacija Musolinijeve Italije i Hitlerovske Njemačke, koje su nakon Drugoga svjetskog rata 1939.-1945. poražene, a njihove i nove organizacije u većini država svijeta zabranjene.

Više...

Demokracija

grč. demos - narod i krateo - vladam
 - politički društveni sistem u kojem vlast u državi pripada narodu putem predstavnika u parlamentu. U staroj su Grčkoj postavljeni temelji vladavine naroda na pravima jednakosti svih građana, izuzevši robove, i pravima odlučivanja, donošenja rješenja i upravljanja te sposobnosti obavljanja javnih funkcija.

Više...

Birokracija

franc. bureau - ured i grč. krateo - vladam
 - vladavina državnih činovnika, državnog činovničkog aparata. Pojam je nastao gotovo istodobno u Francuskoj i Britaniji 1818. Birokraciju nazivaju tiranijom ureda - office tiranny, pri čemu vlast i odlučujuću ulogu ima državni činovnički aparat.

Više...

Politička biblija - Predgovor

 

Osnovna je namjena svake enciklopedije, da čitateljima dade sažeta i jasna tumačenja riječi, fraza, pojmova, događaja iz svakodnevnog života. Ideja vodilja ove enciklopedije bila je dobivanje brze informacije o političkim prilikama u svojoj državi, u susjednim ili dalekim državama u posljednjih 100 godina, točnije u prošlom mileniju, tj. od 1900. do 2010. razdoblje koje je bilo najburnije i najnaprednije u povijesti čovječanstva. No bilo je naprosto nemoguće ne otići dalje u prošlost koja je usko povezana sa svim političkim aspektima opisanih događaja što umnogome olakšava poimanje materije.

Više...
Pretplati se na ovaj RSS feed

Prijava