Politička biblija - Predgovor Istaknuto

 

Osnovna je namjena svake enciklopedije, da čitateljima dade sažeta i jasna tumačenja riječi, fraza, pojmova, događaja iz svakodnevnog života. Ideja vodilja ove enciklopedije bila je dobivanje brze informacije o političkim prilikama u svojoj državi, u susjednim ili dalekim državama u posljednjih 100 godina, točnije u prošlom mileniju, tj. od 1900. do 2010. razdoblje koje je bilo najburnije i najnaprednije u povijesti čovječanstva. No bilo je naprosto nemoguće ne otići dalje u prošlost koja je usko povezana sa svim političkim aspektima opisanih događaja što umnogome olakšava poimanje materije.

Na tim temeljima izgrađen je koncept, riječi, doktrina, politike, tumačenja pojmova povijesnih događaja i stvarno vođene politike velesila i drugih država kugle zemaljske, čime će čitatelju omogućiti informiranost o najvažnijim svjetskim političkim pitanjima i pružiti mu osnovna saznanja o političkim događajima, dati razjašnjenja, osigurati upotrebljivost i primjenu traženog događaja, pojma ili riječi.

U posljednjih 100 godina dogodio se najveći razvoj kapitalizma sa tržišnim liberalizmom, te tehnike i tehnologije, Prvi i Drugi svjetski rat, podjele na blokove, rat u Koreji, Vijetnamu, razvoj demokracije, oslobađanje od kolonijalizma, stvaranje velike svjetske države SSSR-a i njezin raspad, stvaranje Istočnog bloka i raspad Varšavskog pakta, oslobađanje od komunističkih režima, stvaranje južnoslavenske države i raspada Jugoslavije, stvaranje izraelske države i nerješivo palestinsko pitanje, Bliski istok, Kuba, ratovi Irana i Iraka, Iraka protiv Kuvajta, intervencija Pustinjska oluja, rat na Balkanu, Bosna, Kosovo, američki rat protiv Afganistana, Iraka i izbijanje mnogih drugih žarišta u svijetu, te ujedinjenje Europe, a pokrenute su inicijative i mnogi programi za globalizaciju svijeta i Novog svjetskog poretka.

Koncepcijska podjela enciklopedije obuhvaća 12 grupa:

1.    Međunarodni bilateralni ugovori,

2.    Međunarodni multilateralni ugovori,

3.    Politika,

4.    Diplomacija,

5.    Ekonomija,

6.    Velesile,

7.    Religija,

8.    Povijest,

9.    Kultura,

10.    Antičko doba,

11.    Povijesne ličnosti u svijetu,

12.    Riječi uobičajene u svjetskoj praksi, primjenjivih termina, pojmova koji

su u posljednjih 100 ili 1.000 godina bili u svakodnevnoj upotrebi i bez kojih se

specifični svjetski poslovi, važni za cijelo čovječanstvo, ne bi mogli odvijati ili su ti

termini nastali tijekom navedenog razdoblja.

Knjiga je pisana prema stvarnim međunarodnim bilateralnim i multilateralnim svjetskim događajima koji su se zbivali unutar politike pojedinih država, odnosa prema drugoj državi ili grupi država, njihovih savezništva ili neprijateljstava, nastalih zbog suprotnosti srodnih interesa ili dijametralno suprotnih interesa u međunarodnim odnosima, koji su zapanjujući i nevjerojatni, a ipak istiniti.

Knjiga sadržava povijesne činjenice međunarodnih ugovora, najvažnijih povijesnih događaja, konferencija, konvencija, deklaracija, i pravnih norma koji su potpisani, a proistekli su kao rezultat činjeničnog stanja. Čitalac će lako i jednostavno na istome mjestu pronaći pojmove, izraze i riječi koji su pratili te događaje.

Tako koncipiran politički prikaz na jednom mjestu još nigdje u svijetu nije tiskan, a boraveći u SAD-u ništa slično nisam pronašao u knjižarama niti na najvećim sajmovima knjiga u Londonu ili Frankfurtu. Postoje mnoge knjige o pojedinom problemu na pr. o palestinskom pitanju i vjerojatno su na sličan način obrađene sve teme, ali na tržištu knjiga zasad nema ovako koncipiranog političkog zbornika. Zato se pokazala potreba za upravo takvim konceptom.

Prema zamisli autora, ova internacionalna enciklopedija dobro će poslužiti svakom šefu države, visokim državnim dužnosnicima, političarima, parlamentarcima i diplomatima iz bilo koje države jer na jednome mjestu mogu dobiti brzu, sažetu i točnu informaciju o nekom političkom problemu ili odnosima neke države s drugim državama, o politici koju je neka država provodila, i to ne na bazi pretpostavki i simulacije problema već na bazi autentičnih državnih odluka, rješenja i potpisanih međunarodnih ugovora, konvencija, protokola, komunikea i dr.

Ovo je također iznimno zanimljivo štivo za sve parlamentarce, jer će danas, u doba svjetske globalizacije i Novog svjetskog poretka, velikih integracijskih procesa u Europi, Aziji, Africi, Sjevernoj i Južnoj Americi, u vremenu tranzicijskih i restauraci-jskih država oslobođenih komunističkih režima te sve veće parlamentarne suradnje u svijetu, ovo biti izvanredan materijal za dobivanje kratke, brze i točne informacije, za analiziranje i proučavanje međunarodnih političkih odnosa, uz veliku mogućnost praktične primjene.

Osim toga knjiga će biti zanimljiva i običnim čitateljima, svim poslovnim ljudima zainteresiranim za politiku i povijest, a osobito studentima koji stječu svoja znanja i poimanja politike, međunarodnih odnosa, diplomacije, međunarodne ekonomije i drugih znanja.

U Zagrebu 2010.

autor

Karino Hromin Sturm

Politička biblija - Pregled

 

Zadnja izmjena dana Srijeda, 16 Svibanj 2018 20:26
Više u ovoj kategoriji: Birokracija »
Molim prijavite se ako želite komentirati

Prijava