Predsjednik

Predsjednik Pokreta ZAJEDNO ~ Mr sci. Karino Hromin Sturm

Hrvatski akademik Karino Hromin Sturm
diplomat, privrednik, ekonomist planer, politolog, predavač, pisac

Rođen 22.10.1946. u staljinističkom logoru u SSSR-u, gdje je proveo 11 godina, tj. 4.000 dana u Sibiru. Roditelji, otac Tomo s otoka Ugljana, predavao matematiku na Međunarodnom fakultetu u Moskvi, a majka Tereza, politolog Gradišćanska je Hrvatica, uhićeni u Staljinističkim čistkama i oboje osuđeni u montiranim procesima na dugogodišnju robiju. Vratili se u Hrvatsku dobrotom Nikite S. Hruščova koji im je dao slobodu potpisom Konvencije 1957. g.
Baka, Johana Sturm socijaldemokrat, svjetski borac za ženska prava, radila sa mnogim poznatim ženama onoga doba na UN-ovim Konvencijama za prava žena, borila se protiv Hitlera koji ju je strpao u holokaust, preživjela je i bila glavni svjedok na Nürnberškom procesu.

Obrazovanje:

Ruska pučka škola, hrvatska osmoljetka, dvije srednje škole, tehnička i ekonomska.
Ekonomski fakultet, specijalizirao međunarodnu trgovinu i Filozofski fakultet.
Magistrirao, a na Doktorskom studiju, spremio tri disertacije, Novus Ordo Seclorum, Islamski sukob civilizacija, Strategiju Razvoja Republike Hrvatske Državnim Intervencionizmom.
Predavao politologiju, diplomaciju i ekonomiju kao gostujući profesor na Međunarodnom fakultetu Abaja u Alma Ati i drugim fakultetima i institutima u zemlji i inozemstvu.

Poslovna karijera:

Direktor međunarodne trgovine u Zagrebu 1971.-1990. g. član državnih delegacija za ugovaranje sa Zapadnom Europom, Amerikom, SSSR-om i istočno-europskim državama. Direktor u Moskvi, Ruska Federacija 1991. g. u Alma Ati, Kazahstan, 1994.-1995. g.
Predstavnik Hrvatske gospodarske komore u 37 udruženja 1971.-2006. g.
Predstavnik HGK za zemlje Srednje Azije, 1992.-1994. g. u Moskvi i Alma Ati 1995.-1998. g. i od 1999.- 2006. g. u Zagrebu.
Počasni predstavnik HGK, Predsjednik Grupacije distributera, kinoprikazivača, filma i televizije, radi sa hollywoodskim producentima te na distribuciji filmova, surađuje na snimanju filmova i TV serije HRT-a Marko Polo i drugima.

Diplomatska karijera:

Od raspada SSSR-a početkom 1992. g. vodi u Moskvi Ured Republike Hrvatske, Ministarstva vanjskih poslova, radi na priznanju Republike Hrvatske i uspostavi diplomatskih i konzularnih odnosa s Rusijom i na otvaranju veleposlanstva u Moskvi.
Radi na uspostavi diplomatskih odnosa sa Tadžikistanom, Turkmenistanom, Uzbekistanom, Kazahstanom, Armenijom, Azerbajdžanom, Gruzijom, Kirgistanom i Rusijom.
Godine 1995. otvorio veleposlanstvo RH u Alma Ati, Kazahstan kao Šef diplomatske misije
(veleposlanik) i pokrivao države Srednje Azije bivšeg SSSR-a do 1998. g. sudionik mnogih međunarodnih konferencija i inicijativa.

Publikacije:

POLITIČKA BIBLIJA, prva u svijetu, Novus Ordo Seclorum, Islamski sukob civilizacija i Diplomatska politika. koautor u djelu Stečajna mafija, Urednik i autor tekstova u Croatia Newsletter u izdanju Veleposlanstva RH za Srednju Aziju 1995.-1998. g., publicist, objavljuje studije, tekstove u kolumnama, fejsu na blogovima, portalima i mrežama.

Autor ekonomskog Projekta Strategija Razvoja Republike Hrvatske Državnim Intervencionizmom od 100 mlrd. eura. Autor Teorije “Dužničkog ropstva”.

Članstva:

Član Znanstvenog Društva Ekonomista, RH, Centra za politološka istraživanja, Instituta, surađuje s Ekonomskim Fakultetom Zagreb, Osijek te drugim fakultetima i institutima.

Član Švicarske akademije HAZUD u Baselu i Hrvatske akademije HAZUD Zagreb, i drugih civilnih organizacija.
Predsjednik Udruženja Udruga Zajedno, Predsjednik Ekonomskog Pokreta ZAJEDNO.

Zalaže se za:

Pravni, financijski i socijalni suverenitet, reviziju pretvorbe i privatizacije, promjenu politike i deblokade Hrvatske Narodne Banke, ukidanje valutne klauzule i provedbe ekonomske Strategije Republike Hrvatske sa 20% BDP-a i 40.000 eura per capita. Žestoki je protivnik neoliberalizma poznat po tvrdnji, da je međunarodna financijska oligarhija namjerno izazvala svjetsku krizu, a zajedno sa domaćom političkom elitom uništila hrvatsku privredu i banke i gurnula Hrvatsku u dužničko ropstvo.

Prijava