Program stranke

Program stranke Pokret ZAJEDNO

ZAJEDNO ZA BOLJU HRVATSKU
HRVATSKA - ZEMLJA BLAGOSTANJA
HRVATSKA - ZEMLJA BESPLATNOG ZNANJA

Program stranke Pokret ZAJEDNO može se sažeti u ove tri uvodne izjave, ali to je tek maleni dio onog za što se Pokret ZAJEDNO zalaže i bori:

1.BOLJA HRVATSKA POSTIĆI ĆE SE OSIGURANJEM

a- Pravnog suvereniteta
b- Financijskog suvereniteta
c- Socijalnog suvereniteta
d- Poništenjem Pretvorbe i Privatizacije i predajom nezakonito otetih tvornica i tvrtki radnicima koji su ih stvarali godinama
- zalaganjem za nacionalne interese RH,
- zalaganjem za rješavanje socijalnih problema građana i radnika RH,

2. HRVATSKA – ZEMLJA BLAGOSTANJA

Provedba Strategije Razvoja Republike Hrvatske mora osigurati:
- visoki standard plaća, da običan radnik može pokrivati osnovne egzistencijalne potrebe
- svim penzionerima osigurati uvjete za normalnu egzistenciju,
- potpuno besplatno zdravstveno osiguranje svim zaposlenim građanima
- potpuno besplatno osiguranje svim osobama s posebnim potrebama, invalidima rata i rada,

- planiranje, investiranje, otvaranje tvornica i poduzeća,
- otvaranje radnih mjesta, zapošljavanje svih nezaposlenih u Hrvatskoj,
- građevinarstvo, pokretanje velikog broja investicija, za što će biti potrebna ogromna građevinska operativa
- energetika, informatika, kompjuterizacija, nanotehnologija,
- poljoprivreda, planiranje, financiranje proizvodnje, garantirani otkup,
- potpuno navodnjavanje i zaštita usjeva,
- planirana ekološka proizvodnja,
- ribari, planiranje, financiranje proizvodnje, garantirani otkup,
- posebni programi uzgoja riba i školjaka,
- povezivanje otoka i kopna mostovima, brzim trajektima - otočka magistrala,
- proglašenje privrednog morskog pojasa,
- program suradnje sa prerađivačima hrane, trgovinom, turizmom i ugostiteljstvom (kulinarstvo),
- turizam - integralni, pomorski i kontinentalni, jedna od najvažnijih grana koja će u zajednici sa domaćom poljoprivredom i kulinarstvom ostvarivati znatan napredak i veliki dio BDP-a,
- izgradnja gradova hotela sa 4 * - 5 * sa svim sadržajima, i duty free, sportskim objektima, bazenima, plovilima, sportskim terenima, dvoranama i opremom. Formula je: odličan smještaj, odlična hrana, sport, kultura, razonoda i shopping,
- poseban program pokretanja proizvodnje za izvozne programe, i izvozna orijentacija,
- medicinski sektor, predviđamo planirati potrebna sredstva da se osigura razvoj najnovije tehnologije i opreme za razvoj medicine i obuku naših stručnjaka sa najboljim svjetskim kadrovima, koji će pružati našim građanima najbolju medicinsku zaštitu,
- elektrifikacija, razvoj svih oblika energije,

3. HRVATSKA ZEMLJA BESPLATNOG ZNANJA

- potpuno besplatno školovanje od osnovne do doktorata,
- škole i fakulteti, moraju dati razinu znanja koja će biti iznad svjetskih standarda,

OSTALO

- za raspisivanje referenduma smanjiti broj potrebnih potpisa na 50.000 i produljiti rok skupljanja na dva mjeseca,
- zalažemo se za - Direktnu demokraciju, e-Demokraciju, e-Delegaciju, e-Referendum, e-Komunikaciju građana sa državnom upravom,
- državna i javna uprava, treba ukinuti nepotrebne i izmišljene formulare i takse, kao i rokove važenja dokumenata svakih šest mjeseci, te centralizirati rad da građani ostvare svoja prava, sve na jednom mjestu,
- državna ministarstva trebaju organizirati stalnu službu za savjetovanje i davanje pravnih savjeta građanima, Država mora biti u službi svojih građana,
- kultura, je duhovna narodna vrednota i mora dobiti svoje pravo mjesto i financiranje u prikazu kulturne prošlosti, sadašnjosti i budućnosti RH,
- sport, bez tjelesnog razvoja nema ni duhovnog razvoja, te je u Strategiji predviđeno investiranje u sportske objekte i opremu u svim vidovima sporta,
- Država mora biti u službi čovjeka i naroda, država mora služiti narodu, omogućiti vjerske slobode jer je Bog je stvorio čovjeka, a Čovjek je stvorio Državu.
- Neprekidno zalaganje za provedbu Strategije Razvoja Republike Hrvatske i provedbu tih programa i kroz državni intervencionizam

Karino Hromin Sturm

Hrvatski akademik Karino Hromin Sturm, predsjednik stranke Pokret ZAJEDNO, ekonomist, publicist, politolog i diplomat. Autor je "Strategije razvoja Republike Hrvatske" i "Političke Biblije", za koju je i nominiran za književnu nagradu "Kiklop" 2011., u kategoriji "leksikografsko djelo godine". Autor teorije Dužničkog ropstva.

Prijava